IMG-20210309-WA0008_edited.jpg

1978 Ankara doğumludur. Lise eğitimini Ankara Yüce Fen Lisesinde tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2002-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında genel cerrahi ihtisası yaptı. 2006 yılında Thomas Jefferson Üniversitesi, Philadelphia’da gözlemci olarak bulundu.  2008-2009 yıllarında zorunlu hizmetini Iğdır Devlet Hastanesinde tamamladı. 2010- 2011 yılları arasında askerlik hizmetini Balıkesir Asker Hastanesinde gerçekleştirdi. 2011 yılında Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2011 yılından itibaren öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Yine Başkent Üniversitesinde Şubat 2017'de Yard.Doç öğretim üyesi olarak, Mayıs 2020'de Genel cerrahi alanında Doçent olarak atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Çeşitli meslek kuruluşları ve derneklerin üyesidir. 2012 yılında “European Surgical Society” bünyesinde ve 2014 yılında Türk Cerrahi derneği bünyesinde “Board” sertifikasyonu almıştır. 2014 - 2018 Haziran tarihleri arasında Ankara Cerrahi Derneğinin Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır.
Başkent Üniversitesi Ankara hastanesinde görev yapmaktadır. Tüm tıbbi hizmetlerini bu çatı altında vermektedir.
Tıbbi hizmetlerin ve araştırmalarının yanında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Yine Başkent üniversitesi bünyesinde kurulan İngilizce Tıp fakültesinde de ders vermeye devam emektedir. Derslerin yanında çok sayıda uluslararası ve ulusal bilimsel makale, kitap bölümü ve çevirisi yazarlığı vardır.
Akademik makaleleri için bağlantı aşağıdadır: