Endokrin Cerrahi

Sizin için bir takımız

Bütünsel olarak bakım birden çok branşın bir vücut olarak çalışması sayesinde olabilir. Endokrin cerrahi; endokrinoloji, radyoloji, nükleer tıp ile bir takım olarak hizmet ettiği takdirde hastalar için güven ve şifa dolu bir ortam ortaya çıkar. Endokrin cerrahi; tiroid (guatr) cerrahisi, paratiroid cerrahisi, tiroid kanserlerinde boyun lenf bezelerinin cerrahi ve sürrenal (böbrek üstü bezlerinin) cerrahisini içerir.

Endokrin cerrahi.jpg